NAŠE COLINS AKCE
Family Flotila 2021
26.6. - 3.7. Chorvatsko
Izolepa Cup - ORLÍK
víkend 30.7 - 1.8. 2021
Slapseidon - SLAPY
sobota 14. srpna 2021
Champagne Cup 2021
11. - 18. září, Chorvatsko
Thajsko - společná plavba
březen - duben 2022

ODKAZY
Počasí Windy
přehled o počasí pro celý svět
Počasí - Windguru
vítr ve vybraných revírech
Počasí v ČECHÁCH
medard.cz 
Vesselfinder
Pohyb velkých lodí po mořích
Volvo Ocean Race
etapový závod kolem světa
Vendee Globe
závod jednotlivců kolem světa
Extreme Sailing Series
závody velkých katamaranů
David Křížek
oficiální web významného Českého jachtaře
David Křížek Yachting
Jachtařský e-shop, co nemáme, to seženeme...Slapseidon - SLAPY

   SLAPSEIDON  Cup  2021   
již 10. ročník oblíbené letní regaty
jachtařské závody a zároveň sportovně společenská akce.

Termín: sobota 14. srpna 2021
Místo: hotel LAGUNA, Slapská přehrada, www.lagunahotel.cz

 

  

 

Colins Yacht Club pořádá již 10. ročník setkání jachtařů a všech dalších kamarádů a známých na Slapské přehradě.

Proč jezdit pořád někam pryč, když doma je také krásně. A proto pořádáme naše jachtařské akce a regaty nejen na moři v Chorvatsku - v září Champagne Cup, v červnu Family Flotila. Ale také na českých vodách, v srpnu na Slapech – Slapseidon a uprostřed léta na Orlíku - Izolepa Cup. Naše regaty jsou dobrá příležitost pro širokou veřejnost vyzkoušet si závodní jachting v přátelské atmosféře při plavbě na čemkoliv.

   SLAPSEIDON Cup  2021  
Jachtařské závody pro všechny a všechno, co plave.  
Lodě: kdo si co přiveze :-) 

Hlavní kategorie lodí jsou rozděleny podle tříd Slapského poháru.
Pro další (účastnit se může každý na všem co plave) budou kategorie vytvořeny podle toho, kdo s čím přijede. Kdokoliv s čímkoliv přijede, bude vítán.

 SLAPSEIDON Cup 2021 
PROGRAM  (může se měnit podle počasí a situace)

Pátek 13.8.
volný den, večer individuelní setkávání v plážovém baru hotelu Laguna

Sobota 14.8.
9.30 - 12.00 hod.: sraz a přihlášky v plážovém baru před hotelem Laguna (v případě špatného počasí v restauraci hotelu Laguna)
Kvůli pravděpodobně nedostatečnému místu na kotvení lodí se mohou závodníci přihlásit dopoledne také na tel. čísle 603 835 803. Vše k závodu bude pak také hlášeno megafonem na vodu.

cca 11.00 hod.: sraz a porada kapitánů u plážového baru
Ku příležitosti 10. výročí Slapseidonu připravil Colins Yach pro všechny závodníky malé občerstvení, při kterém proběhne Colins info 

cca 12.30 hod. - předpokládaný start regaty (začátek startovní procedury)
Startovní procedura:  10 min / 5 minut / 1 minuta / Start.
Trasa etapy bude upřesněna na poradě kapitánů a před startem nahlášena megafonem na vodu, předpoklad je jedna delší – dálková etapa.
Start a cíl před hotelem Laguna
Otočné boje budou upřesněny na srazu kapitánů, pravděpodobně budou:
1. otočná boje (levobokem) – někde mezi Měřínem a Ždání
2. otočná boje (levobokem) - někde mezi hotelem Laguna a hotelem Hlubina

Dodržujte pravidla Plavebního provozu, dodržujte plavební dráhu.
Jede se dle Pravidel Slapského poháru 

Cca 18.30 hod.: vyhodnocení závodu, vyhlášení vítězů,
v plážovém baru před hotelem Laguna (v případě špatného počasí v restauraci hotelu Laguna)
Sobota večer "Slapseidon Party" v plážovém baru před hotelem Laguna
Občerstvení:
jídlo a pití v restauraci hotelu Laguna,
pití v restauraci a v plážovém baru

Neděle 15.8.: volný den

Těšíme se, že se po roce všichni zase potkáme :-)

   SLAPSEIDON Cup  2021  
Jachtařské závody - sobota 14. srpna. 
Pro všechny a všechno, co plave. Kdokoliv s čímkoliv přijede, bude vítán.

STARTOVNÉ na regatu se skládá ze 2 částí:
1) cena do vítězné tomboly, každá posádka donese "NĚCO" - cokoli, nějakou maličkost, vtipný dárek, zbytečnost z domova ... prostě něco, jako ocenění pro další posádku, která si "tuto cenu" vylosuje při vyhlašování výsledků k pořadí v závěrečné tombole
2) 100 Kč na osobu, děti do 12 let zdarma
 

Info: Colins Yacht Club,
mail: hanka@cyc.cz, tel.: 603 835 803

 Slapseidon regata - přátelský jachtařský závod, který je zároven součástí Slapského poháru. Výsledky Slapseidon Cupu se započítávají do celkového hodnocení závodů Slapského poháru 2021.

Výsledky :
Do výsledků Slapseidon Cupu se započítávají všechny jachtařské etapy a zároven také případné mimojachtařské disciplíny.
Do Slapského poháru se započítává pouze jedna první jachtařská etapa.

  SLAPSEIDON Cup  
- jachtařské závody
- sportovně společenská akce
- je zařazen do bodování ve Slapském poháru
- není zařazena mezi oficiální závody ČSJ a nemá statut závodu
- není požadována závodní licence
- neřídí se dle závodních pravidel jachtingu ISAF
- řídí se dle Pravidel Plavební bezpečnosti
a dle závodních pravidel pro Slapský pohár, které najdete zde: Pravidla Slapského poháru
- a pluje se hlavně dle gentlemanské jachtařské praxe.

Účastníci jedou na vlastní riziko a nebezpečí.
Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody a jiné újmy způsobené lodím a jejím posádkám.
Kapitán lodi je zodpovědný, že jeho loď má platné lodní osvědčení, je označena evidenčními znaky a je vedena pouze osobami, které vlastní platný průkaz způsobilosti s příslušným rozsahem oprávnění. Pořadatel za nesplnění výše uvedených požadavků nenese žádnou odpovědnost.
Pořadatel nepřijme žádnou odpovědnost za materiální škody, zranění nebo smrt v souvislosti se závodem, před ním, v jeho průběhu nebo po něm.

Závodní kategorie lodí: dle Slapského poháru pro rok 2021
Pořadatel: Colins Yacht Club

 

 

 

 


Cesta lodí k hotelu Laguna
Pokud pojedete lodí od Slapské přehrady směrem proti proudu - tak poplujete okolo: Skalice, Rabyně, Ždáň, Měřín, Hrdlička a jste u hotelu Laguna. Hotel Hlubina je pak už dál těsně před mostem, za mostem je Živohošt.

Kotvení lodí: u návštěvnického mola před hotelem, ale molo je malé, takže kdekoliv kde to půjde

Parník staví v přístavišti před hotelem Laguna v těchto časech: 
směr na Živohošt 10.10, 13.55, 16.40, 
směr na přehradu 11.25, 14.55, 17.50, 

Cesta autem 
Cestu je třeba předem nastudovat, mnohé cesty jsou tam rozkopané a uzavřené

Ubytování
Ubytování je potřeba domluvit přímo v hotelu Laguna, www.lagunahotel.cz

Stravování
Přímo v restauraci holelu Laguna a také v plážovém baru před hotelem

Slapský pohár

Výsledky Slapseidon Cupu se započítávají mezi výsledky v seriálu závodů Slapského poháru

 

_/)/)/)_/)__/)/)/)_/)/)_/)__/)/)/)_/)__/)/)/)_/)/)_/)_/)/)/)_/)__/)/)/)_/)/)_/)_/)/)_/)_Léta minulá:

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------_/)/)/)_/)__/)/)/)_/)/)_/)__/)/)/)_/)__/)/)/)_/)/)_/)_/)/)/)_/)__/)/)/)_/)/)_/)_/)/)_/)_

Výsledky dle kategorií

 

Celkové výsledky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slapseidon Cup se jede podle závodních pravidel pro Slapský pohár, které najdete zde: Pravidla Slapského poháru

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Připomenutí základních pravidel

Závod se jede podle:
- Řádu plavební bezpečnosti pro uzavřené vodní cesty ČR

Základní pravidla pro plachetnice

1) Pokud se k sobě přibližují dvě plachetnice, tak loď, která má vítr zprava (tzn. má plachtu na levoboku) má přednost před lodí, která má vítr zleva (tzn. má plachtu na pravoboku). Plachetnice, která má vítr zprava má přednost = plachetnice s plachtou na levoboku má přednost.

Pokud lodě jedou na zadní vítr na motýla nebo se spinakerem pak právo plavby (vítr z prava) určuje ráhno hlavní plachty (hlavní plachta vlevo má přednost)

2) Pokud obě lodě mají plachtu na levoboku nebo obě plachtu na pravoboku tak loď, která je na návětrné straně musí dát přednost lodi na straně závětrné. Tzn. závětrná plachetnice má přednost.

3) Každá loď ať má právo přednosti nebo ne musí udělat všechna opatření pro zabránění srážkám. Tzn. pokud máte přednost, ale loď která vám má dát přednost toto nečinní zásluhou problému na lodi, nepozorností, opilosti či neznalosti posádky....apod. musíte se vyhnou vy a udělat všechno pro zabránění srážce.

Vyhybání při manévrování

Když loď s právem plavby mění směr musí dát druhé lodi místo k vyhybání. Když loď získá právo plavby svým manévrem musí dát zpočátku druhé lodi místo k vyhybání.

Křížování s cizí lodí, která nezávodí

Pokud se závodní lodě potkají s jinou lodí, která nezávodí - budou se lodě vyhýbat podle Colregu a Řádu plavební bezpečnosti. Tzn. plachetnice nedává přednost běžným motorovým lodím a veslicím, ale dává přednost všem plachetnicím s právem plavby, veřejné lodní dopravě, plavidlům, která mají různá omezení plavby a neovladatelným lodím.
Překážky a otočné body

Lodě točí bojky či jiné otočné body a vyhýbají se překážkám na trase (ostrovy, izolované nebezpečí, bojky, další lodě...apod.) dle Colregu a Řádu plavební bezpečnosti.

Pokud nastane situace, že se mezi Vás a překážku (nebo otočný bod) dostane loď která nemá právo plavby, tak platí pravidlo vzájemného krytí ve 4délkové zóně.

Vzájemné krytí - lodě jedou za sebou či vedle sebe tak, že zadní loď svou přídí už protnula pomyslnou čáru, která (do šířky) prodlužuje záď přední lodě.
4délková zóna - zóna od překážky (nebo otočného bodu) na délku 4 lodí.

1) Pokud lodě do 4délkové zóny nevjedou ve vzájemném krytí - platí Colreg, tzn. že
- lod s větrem zprava (a plachtou na levoboku) má přednost
- závětrná lod má přednost (pokud lodě mají plachtu na stejné straně)

2) Pokud lodě do 4délkové zóny vjedou ve vzájemném krytí,
- tak loď s větrem zprava (a s plachtou na levoboku) musí vytvořit dostatečný prostor pro bezpečné proplutí lodě s větrem zleva (a s plachtou na pravoboku)
- tak závětrná loď nesmí návětrnou loď vytlačovat do návětří a musí vytvořit dostatečný prostor pro bezpečné proplutí návětrné lodě
To znamená:
Pokud se loď, která nemá právo plavby dostane mezi Vás a překážku (nebo otočný bod) už před 4délkovou zonou, tak jí musíte pustit a vytvořit jí dostatečný prostor k proplutí.

Loď která nemá právo plavby se mezi vás a překážku (nebo otočný bod) nesmí nacpat ve 4délkové zoně.

V každém případě a za jakékoliv situace se každá loď se musí chovat tak, aby neohrozila bezpečnost druhé lodě.

Startovní procedura

Starty budou hlášeny megafonema a houkačkou:
- 10 minut do startu
- 5 minut do startu
- 1 minuta do startu
- start

5 minut před startem lodě vypnou motor.

1 minutu před startem lodě nesmí přejet startovní čáru. Pokud startovní čáru přejedou, musí se vrátit a znovu projet startem, ale při vracení nemají žádné právo přednosti plavby - všem lodím, které vystartovali musí dát přednost.

Protesty

Protesty je možno podávat hned nebo do hodiny po dojezdu poslední lodě do cíle. Protesty se řeší pouze, pokud obě strany sporu mají v ruce láhev dobrého pití.
Sporné otázky bude řešit závodní komise, která bude složena z vybraných kapitánů + rozhodčí. Jejich rozhodnutí je konečné.

Pokud dojde ke kolizi, musí loď, která kolizi zavinila točit 360. Pokud se loď dotkne otočné bojky, tak musí točit trestných 360.

Točit 360 musí loď před dokončením příslušné etapy a musí mít na otočku svědka z jiné závodní lodě. Pokud loď netočí nebo nemá svědka, připočte se k celkovému času za etapu 5 trestných bodů.


A další důležité body:

Loď nebo jednotlivec musí poskytnout pomoc jiné lodi či osobě v nebezpečí. Každá loď nebo jednotlivec je osobně zodpovědný za použití záchranných prostředků na lodi. Každá loď je zodpovědná sama za sebe a za veškerá svá rozhodnutí.

Každá posádka si je vědoma, že kapitán by na lodi neměl pít alkohol vůbec a posádka jen v rozumné míře a že kouření trávy a jakékoliv používaní drog či omamných látek je zakázané.

Kapitán lodi vlastní příslušné oprávnění k vedení plachetnice (průkaz VMP) a má dostatek znalostí a zkušeností s vedením plachetnice. Kapitán odpovídá za loď i posádku.

Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody a jiné újmy způsobené lodím a jejím posádkám.

-----------------------------------------------------------------------------------

Pro další info pište nebo volejte:

Colins Yacht Club
mobil: 603835803
e-mail: info@cyc.cz
www.cyc.cz

Plakát Slapseidon Cupu 2017 pro tisk si můžete stáhnout zde:
 


náhled pro tisk odeslání článku na email

VYHLEDÁVÁNÍ
ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Vložte Váš e-mail