NAŠE COLINS AKCE
Zimní plavby do teplých moří, listopad - duben
Seychelly, Thajsko, Karibik - Martinik, Kuba...
Thajsko, 5. - 14. duben
Amazing Thailand Yacht Adventure 2019
Family Flotila Cup 2018
23.6. - 30.6. Chorvatsko
Izolepa Cup - ORLÍK
sobota 3.srpna 2019
Slapseidon Cup - SLAPY
sobota 17. srpna 2019
Champagne CUP 2019
14. - 21. září, Chorvatsko

ODKAZY
Počasí Windyty
vítr pro celý svět
Vesselfinder
Pohyb velkých lodí po mořích
Počasí - Weather on line
předpověd pro celý svět
Počasí - Passage Wheather
předpověd pro celý svět
Počasí - Windfinder
předpověd pro celý svět
Počasí - Windguru
vítr ve vybraných revírech
Počasí v Čechách
Medard on line
Počasí v CHORVATSKU
Předpověď na 7 dní - meteo.hr
Volvo Ocean Race
etapový závod kolem světa
Vendee Globe
závod jednotlivců kolem světa
Extreme Sailing Series
závody velkých katamaranů
David Křížek
oficiální web významného Českého jachtaře
David Křížek Yachting
Jachtařský e-shop, co nemáme, to seženeme...Slapseidon Cup - SLAPY

    IZOLEPA Cup  2019   

Colins Yacht Club pořádá již 8. ročník setkání jachtařů na Slapech - jachtařské závody, sportovně společenská akce.

Termín: sobota 17. srpna 2019 
Místo: Modrá Loděnice, www.modralodenice.cz  
Lodě: Open - kdo si co přiveze :-)

_/)/)/)_/)__/)/)/)_/)/)_/)__/)/)/)_/)__/)/)/)_/)/)_/)_/)/)/)_/)__/)/)/)_/)/)_/)_/)/)_/)_

   SLAPSEIDON Cup   2018  

Již 7. ročník setkání jachtařů na Slapech - jachtařské závody, sportovně společenská akce.

Termín: sobota 11. srpna 2018

Místo: Slapy - ŽDÁŇ, zázemí areálu  Modrá Loděnice
www.modralodenice.cz

Lodě: Open - kdo si co přiveze :-) Kdokoliv s čímkoliv přijede, bude vítán.

Proč jezdit pořád někam pryč, když doma je také krásně.
A proto pořádáme naše fun regaty nejen na moři v Chorvatsku (Champagne Cup Classic, Champagne Race - Mistrovství ČR v ORC, Family Cup),
ale také v Čechách, na Slapech – Slapseidon Cup a na Orlíku - Izolepa Cup.

Naše regaty na Slapech a na Orlíku jsou dobrá příležitost pro širokou veřejnost vyzkoušet si závodní jachting v přátelské atmosféře při plavbě na čemkoliv.
 

7. ročník setkání jachtařů na Slapech - jachtařské závody a zároven sportovně společenská akce.

Termín: sobota 11. srpna 

Místo: Slapy - ŽDÁŇ, zázemí areálu  Modrá Loděnice
www.modralodenice.cz

Lodě: opravdu Open - kdo si co přiveze.
Závod je otevřený pro všechny. Přihlásit se může každá posádka.

Přijet můžete na lodích vlastních nebo půjčených. Účastnit se může každý - na všem co plave.
Rozdělení lodí je dle kategorií Slapského poháru.

Slapseidon Cup je regatta - přátelský jachtařský závod, který je zároven součástí Slapského poháru.
Výsledky Slapseidon Cupu se započítávají do celkového hodnocení závodů Slapského poháru 2018.

PROGRAM - Slapseidon Cup 2018 - Modrá Loděnice
Program se může měnit podle počasí a stavu posádek, ale předpoklad je následující:

Pátek 10.8.
volný den, pouze individuelní setkávání na Slapech

Sobota 11.8.
9.00 – 11.00 hod. přihlášky do závodu.

STARTOVNÉ na regatu se skládá ze 2 částí:
1) cena do vítězné tomboly, každá posádka donese "NĚCO" - cokoli, nějakou maličkost, vtipný dárek, zbytečnost z domova ... prostě něco, jako ocenění pro další posádku, která si "tuto cenu" vylosuje k pořadí v závěrečné tombole
2) 100 Kč na osobu, děti do 15 let zdarma

11.00 hod. - sraz kapitánů,
cca ve 12.00 hod. - předpokládaný start regaty, 
(opozdilci se mohou přihlásit ještě těsně před startem).
Pojede se pouze jedna dálková rozjížďka, která se započítává do Slapského poháru. Závodit se bude v oblasti mezi Rabyní a hotelem Laguna,
Trasa, star/cíl, otočné bojky, startovní procedura ... budou upřesněny na srazu kapitánů 
cca 18.00hod: vyhodnocení závodu, vyhlášení vítězů. 

Neděle 12.8. - volný den, pouze individuelní setkávání na Slapech

Těšíme se, že se po roce všichni zase potkáme :-)

_/)/)/)_/)__/)/)/)_/)/)_/)__/)/)/)_/)__/)/)/)_/)/)_/)_/)/)/)_/)__/)/)/)_/)/)_/)_/)/)_/)_ 
  Slapseidon Cup  


- jachtařské závody
- sportovně společenská akce
- je zařazen do bodování ve Slapském poháru
- není zařazena mezi oficiální závody ČSJ a nemá statut závodu
- není požadována závodní licence
- neřídí se dle závodních pravidel jachtingu ISAF
- řídí se dle Řádu plavební bezpečnosti pro vnitrozemskou plavbu ČR
a dle závodních pravidel pro Slapský pohár, které najdete zde: Pravidla Slapského poháru.

Závodní kategorie  lodí: dle Slapského poháru pro rok 2018
Pořadatel: Colins Yacht Club

Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.
Kapitán lodi je zodpovědný, že jeho loď má platné lodní osvědčení, je označena evidenčními znaky a je vedena pouze osobami, které vlastní platný průkaz způsobilosti s příslušným rozsahem oprávnění. Pořadatel za nesplnění výše uvedených požadavků nenese žádnou odpovědnost.
Pořadatel nepřijme žádnou odpovědnost za materiální škody, zranění nebo smrt v souvislosti se závodem, před ním, v jeho průběhu nebo po něm.
 

Cesta lodí na Modrou Loděnici na Ždání
Pokud pojedete lodí od Slapské přehrady směrem proti proudu - tak jste tam hned :-)
Kotvení lodí: u návštěvnického mola Modré Loděnice

Cesta autem na Modrou Loděnici na Ždáni
najdete zde: Modrá Loděnice - trasa, kontakt

Ubytování
Ubytování je potřeba domluvit na Modré Loděnici: www.modralodenice.cz
nebo v areálu autokempu Ždáň: www.zdan.wz.cz

Stravování

Občerstvení: na Modré Loděnici je krásná restaurace s velkou terasou, otevřeno je od 11.00 do 23.00 hod.
 

Slapský pohár

Výsledky Slapseidon Cupu se budou započítávat mezi výsledky v seriálu závodů Slapského poháru.

Termíny závodu Slapského poháru 2018 doplníme.

Termíny závodů Slapského poháru 2017  (plus naše Colins regaty):
Izolepa Cup na Orlíku a Champagne Cup a Champagne Race v Chorvatsku nepatří do Slapského poháru :-)

     
 První vítr Slap 27.5.  Skalice
 Slapský fičák 22.7.  Stará Živohošť - Atlantida
 Vánoční regata ?  ?
 Izolepa Cup 29.7.  Orlík - marina Orlík
 Slapseidon Cup  5.8. .  Slapy, Ždáň - Modrá Loděnice
 Truc regata 26.8.  Modrá Loděnice
 Regata Laguna 2.9.  hotel Laguna
 Poslední vítr 16.9.  Měřín
 Champagne Cup Classic 9.9. - 16.9.  Chorvatsko
 Champagne Race ORC
 Mistrovství ČR v ORC 2017
4.11. - 12.11.  Chorvatsko

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------_/)/)/)_/)__/)/)/)_/)/)_/)__/)/)/)_/)__/)/)/)_/)/)_/)_/)/)/)_/)__/)/)/)_/)/)_/)_/)/)_/)_

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------_/)/)/)_/)__/)/)/)_/)/)_/)__/)/)/)_/)__/)/)/)_/)/)_/)_/)/)/)_/)__/)/)/)_/)/)_/)_/)/)_/)_

Výsledky dle kategorií

 

Celkové výsledky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slapseidon Cup se jede podle závodních pravidel pro Slapský pohár, které najdete zde: Pravidla Slapského poháru

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Připomenutí základních pravidel

Závod se jede podle:
- Řádu plavební bezpečnosti pro uzavřené vodní cesty ČR

Základní pravidla pro plachetnice

1) Pokud se k sobě přibližují dvě plachetnice, tak loď, která má vítr zprava (tzn. má plachtu na levoboku) má přednost před lodí, která má vítr zleva (tzn. má plachtu na pravoboku). Plachetnice, která má vítr zprava má přednost = plachetnice s plachtou na levoboku má přednost.

Pokud lodě jedou na zadní vítr na motýla nebo se spinakerem pak právo plavby (vítr z prava) určuje ráhno hlavní plachty (hlavní plachta vlevo má přednost)

2) Pokud obě lodě mají plachtu na levoboku nebo obě plachtu na pravoboku tak loď, která je na návětrné straně musí dát přednost lodi na straně závětrné. Tzn. závětrná plachetnice má přednost.

3) Každá loď ať má právo přednosti nebo ne musí udělat všechna opatření pro zabránění srážkám. Tzn. pokud máte přednost, ale loď která vám má dát přednost toto nečinní zásluhou problému na lodi, nepozorností, opilosti či neznalosti posádky....apod. musíte se vyhnou vy a udělat všechno pro zabránění srážce.

Vyhybání při manévrování

Když loď s právem plavby mění směr musí dát druhé lodi místo k vyhybání. Když loď získá právo plavby svým manévrem musí dát zpočátku druhé lodi místo k vyhybání.

Křížování s cizí lodí, která nezávodí

Pokud se závodní lodě potkají s jinou lodí, která nezávodí - budou se lodě vyhýbat podle Colregu a Řádu plavební bezpečnosti. Tzn. plachetnice nedává přednost běžným motorovým lodím a veslicím, ale dává přednost všem plachetnicím s právem plavby, veřejné lodní dopravě, plavidlům, která mají různá omezení plavby a neovladatelným lodím.
Překážky a otočné body

Lodě točí bojky či jiné otočné body a vyhýbají se překážkám na trase (ostrovy, izolované nebezpečí, bojky, další lodě...apod.) dle Colregu a Řádu plavební bezpečnosti.

Pokud nastane situace, že se mezi Vás a překážku (nebo otočný bod) dostane loď která nemá právo plavby, tak platí pravidlo vzájemného krytí ve 4délkové zóně.

Vzájemné krytí - lodě jedou za sebou či vedle sebe tak, že zadní loď svou přídí už protnula pomyslnou čáru, která (do šířky) prodlužuje záď přední lodě.
4délková zóna - zóna od překážky (nebo otočného bodu) na délku 4 lodí.

1) Pokud lodě do 4délkové zóny nevjedou ve vzájemném krytí - platí Colreg, tzn. že
- lod s větrem zprava (a plachtou na levoboku) má přednost
- závětrná lod má přednost (pokud lodě mají plachtu na stejné straně)

2) Pokud lodě do 4délkové zóny vjedou ve vzájemném krytí,
- tak loď s větrem zprava (a s plachtou na levoboku) musí vytvořit dostatečný prostor pro bezpečné proplutí lodě s větrem zleva (a s plachtou na pravoboku)
- tak závětrná loď nesmí návětrnou loď vytlačovat do návětří a musí vytvořit dostatečný prostor pro bezpečné proplutí návětrné lodě
To znamená:
Pokud se loď, která nemá právo plavby dostane mezi Vás a překážku (nebo otočný bod) už před 4délkovou zonou, tak jí musíte pustit a vytvořit jí dostatečný prostor k proplutí.

Loď která nemá právo plavby se mezi vás a překážku (nebo otočný bod) nesmí nacpat ve 4délkové zoně.

V každém případě a za jakékoliv situace se každá loď se musí chovat tak, aby neohrozila bezpečnost druhé lodě.

Startovní procedura

Starty budou hlášeny megafonema a houkačkou:
- 10 minut do startu
- 5 minut do startu
- 1 minuta do startu
- start

5 minut před startem lodě vypnou motor.

1 minutu před startem lodě nesmí přejet startovní čáru. Pokud startovní čáru přejedou, musí se vrátit a znovu projet startem, ale při vracení nemají žádné právo přednosti plavby - všem lodím, které vystartovali musí dát přednost.

Protesty

Protesty je možno podávat hned nebo do hodiny po dojezdu poslední lodě do cíle. Protesty se řeší pouze, pokud obě strany sporu mají v ruce láhev dobrého pití.
Sporné otázky bude řešit závodní komise, která bude složena z vybraných kapitánů + rozhodčí. Jejich rozhodnutí je konečné.

Pokud dojde ke kolizi, musí loď, která kolizi zavinila točit 360. Pokud se loď dotkne otočné bojky, tak musí točit trestných 360.

Točit 360 musí loď před dokončením příslušné etapy a musí mít na otočku svědka z jiné závodní lodě. Pokud loď netočí nebo nemá svědka, připočte se k celkovému času za etapu 5 trestných bodů.


A další důležité body:

Loď nebo jednotlivec musí poskytnout pomoc jiné lodi či osobě v nebezpečí. Každá loď nebo jednotlivec je osobně zodpovědný za použití záchranných prostředků na lodi. Každá loď je zodpovědná sama za sebe a za veškerá svá rozhodnutí.

Každá posádka si je vědoma, že kapitán by na lodi neměl pít alkohol vůbec a posádka jen v rozumné míře a že kouření trávy a jakékoliv používaní drog či omamných látek je zakázané.

Kapitán lodi vlastní příslušné oprávnění k vedení plachetnice (průkaz VMP) a má dostatek znalostí a zkušeností s vedením plachetnice. Kapitán odpovídá za loď i posádku.

Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody a jiné újmy způsobené lodím a jejím posádkám.

-----------------------------------------------------------------------------------

Pro další info pište nebo volejte:

Colins Yacht Club
mobil: 603835803
e-mail: info@cyc.cz
www.cyc.cz

Plakát Slapseidon Cupu 2017 pro tisk si můžete stáhnout zde:
 


náhled pro tisk odeslání článku na email

VYHLEDÁVÁNÍ
ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Vložte Váš e-mail